Home Fun Games Blog CDCRIFD CDRD Utilities About Settings

CSS Named Colors Reference

Color Name Color Preview Hex Value
AliceBlue #F0F8FF
AntiqueWhite #FAEBD7
Aqua #00FFFF
Aquamarine #7FFFD4
Azure #F0FFFF
Beige #F5F5DC
Bisque #FFE4C4
Black #000000
BanchedAlmond #FFEBCD
Blue #0000FF
BlueViolet #8E2BE2
Brown #A52A2A
BurlyWood #DEB887
CadetBlue #5F9EA0
Chartreuse #7FFF00
Chocolate #D2691E
coral #FF7F50
cornflowerblue #6495ED
cornsilk #FFF8DC
crimson #DC143C
cyan #00FFFF
darkblue #00008B
darkcyan #008B8B
darkgoldenrod #B8860B
darkgray #A9A9A9
darkgreen #006400
DarkGrey #A9A9A9
darkkhaki #BDB76B
darkmagenta #8B008B
darkolivegreen #556B2F
darkorange #FF8C00
darkorchid #9932CC
DarkRed #8B0000
DarkSalmon #E9967A
darkseagreen #8FBC8F
darkslateblue #483D8B
darkslategray #2F4F4F
darkslategrey #2F4F4F
darkturquoise #00CED1
darkviolet #9400D3
deeppink #ff1493 255 20 147
deepskyblue #00bfff 0 191 255
dimgray #696969 105 105 105
dimgrey #696969 105 105 105
dodgerblue #1e90ff 30 144 255
firebrick #b22222 178 34 34
floralwhite #fffaf0 255 250 240
forestgreen #228b22 34 139 34
fuchsia #ff00ff 255 0 255
gainsboro #dcdcdc 220 220 220
ghostwhite #f8f8ff 248 248 255
gold #ffd700 255 215 0
goldenrod #daa520 218 165 32
gray #808080 128 128 128
green #008000 0 128 0
greenyellow #adff2f 173 255 47
grey #808080 128 128 128
honeydew #f0fff0 240 255 240
hotpink #ff69b4 255 105 180
indianred #cd5c5c 205 92 92
indigo #4b0082 75 0 130
ivory #fffff0 255 255 240
khaki #f0e68c 240 230 140
lavender #e6e6fa 230 230 250
lavenderblush #fff0f5 255 240 245
lawngreen #7cfc00 124 252 0
lemonchiffon #fffacd 255 250 205
lightblue #add8e6 173 216 230
lightcoral #f08080 240 128 128
lightcyan #e0ffff 224 255 255
lightgoldenrodyellow #fafad2 250 250 210
lightgray #d3d3d3 211 211 211
lightgreen #90ee90 144 238 144
lightgrey #d3d3d3 211 211 211
lightpink #ffb6c1 255 182 193
lightsalmon #ffa07a 255 160 122
lightseagreen #20b2aa 32 178 170
lightskyblue #87cefa 135 206 250
lightslategray #778899 119 136 153
lightslategrey #778899 119 136 153
lightsteelblue #b0c4de 176 196 222
lightyellow #ffffe0 255 255 224
lime #00ff00 0 255 0
limegreen #32cd32 50 205 50
linen #faf0e6 250 240 230
magenta #ff00ff 255 0 255
maroon #800000 128 0 0
mediumaquamarine #66cdaa 102 205 170
mediumblue #0000cd 0 0 205
mediumorchid #ba55d3 186 85 211
mediumpurple #9370db 147 112 219
mediumseagreen #3cb371 60 179 113
mediumslateblue #7b68ee 123 104 238
mediumspringgreen #00fa9a 0 250 154
mediumturquoise #48d1cc 72 209 204
mediumvioletred #c71585 199 21 133
midnightblue #191970 25 25 112
mintcream #f5fffa 245 255 250
mistyrose #ffe4e1 255 228 225
moccasin #ffe4b5 255 228 181
navajowhite #ffdead 255 222 173
navy #000080 0 0 128
oldlace #fdf5e6 253 245 230
olive #808000 128 128 0
olivedrab #6b8e23 107 142 35
orange #ffa500 255 165 0
orangered #ff4500 255 69 0
orchid #da70d6 218 112 214
palegoldenrod #eee8aa 238 232 170
palegreen #98fb98 152 251 152
paleturquoise #afeeee 175 238 238
palevioletred #db7093 219 112 147
papayawhip #ffefd5 255 239 213
peachpuff #ffdab9 255 218 185
peru #cd853f 205 133 63
pink #ffc0cb 255 192 203
plum #dda0dd 221 160 221
powderblue #b0e0e6 176 224 230
purple #800080 128 0 128
rebeccapurple #663399 102 51 153
red #ff0000 255 0 0
rosybrown #bc8f8f 188 143 143
royalblue #4169e1 65 105 225
saddlebrown #8b4513 139 69 19
salmon #fa8072 250 128 114
sandybrown #f4a460 244 164 96
seagreen #2e8b57 46 139 87
seashell #fff5ee 255 245 238
sienna #a0522d 160 82 45
silver #c0c0c0 192 192 192
skyblue #87ceeb 135 206 235
slateblue #6a5acd 106 90 205
slategray #708090 112 128 144
slategrey #708090 112 128 144
snow #fffafa 255 250 250
springgreen #00ff7f 0 255 127
steelblue #4682b4 70 130 180
tan #d2b48c 210 180 140
teal #008080 0 128 128
thistle #d8bfd8 216 191 216
tomato #ff6347 255 99 71
turquoise #40e0d0 64 224 208
violet #ee82ee 238 130 238
wheat #f5deb3 245 222 179
white #ffffff 255 255 255
whitesmoke #f5f5f5 245 245 245
yellow #ffff00 255 255 0
yellowgreen #9acd32 154 205 50

To see more, click "[Source]" below.

[Source]